Política de Privadesa

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

MARC CASTAÑON PUELL és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre (LOPDGDD).


Per què tractem les teves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb lusuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
Realitzar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
Tramitar encàrrecs, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la vostra disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
Remetre el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions a la nostra activitat.


Per quin motiu podem tractar les dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la manera següent:

Amb el consentiment de l’USUARI: tramesa de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
Per interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.


Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o hi hagi prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la destrucció total de els mateixos.


A qui facilitem les teves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers llevat, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.


Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l’USUARI són:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i de limitació o oposició al tractament.
Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

MARC CASTANYÓ PUELL. C/ Felip II 114 1r 1a – 08027 Barcelona. E-mail: info@fincascastanon.com


2. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL USUARIO


Los USUARIOS, mediante la marcación de las casillas correspondientes y la entrada de datos en los campos, marcados con un asterisco (*) en el formulario de contacto o presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios para atender su petición, por parte del prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes. El USUARIO garantiza que los datos personales facilitados al RESPONSABLE son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos.
El RESPONSABLE informa de que todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al USUARIO. En caso de que no se faciliten todos los datos, no se garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades.


3. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el RESPONSABLE está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas GDPR y LOPDGDD para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen el GDPR y la LOPDGDD con el fin de proteger los derechos y libertades de los USUARIOS y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.

Para más información sobre las garantías de privacidad, puedes dirigirte al RESPONSABLE a través de MARC CASTAÑON PUELL. C/ Felip II 114 1º1ª – 08027 Barcelona. E-mail: info@fincascastanon.com